Дом > Mahsulotlar > Tez protetib turish > Tez plastik prototiplash

Tez plastik tibbiyot prototipi

    Prototipni to'rt turga bo'lish mumkin: plastik prototip to'rt turga bo'linadi: plastik prototip, silikon protetib, metall prototip va loy prototipi: (1) Plastik prototip: uning xom ashyolari televizor, monitor, telefon kabi . (2) Silikon prototipi: uning ...