Дом > Mahsulotlar > Tez protetib turish > Tez SLS SLA prototipi

SLS SLA qismlarini tezkor prototiplash

    SLA texnologiyasi: SLA (Stereo litografiya apparati, sezgir qatronlar tanlab davolash orqali). Suyuq idish lazer bilan yoyilgan ultrabinafsha lazer nurlarining nurlanishida tez surtilgan (SLA lazerdan farq qiladi) suyuq nurga nisbatan sezgir qatron bilan to'ldiriladi.