Дом > Mahsulotlar > Tez protetib turish > Tez SLS SLA prototipi

SLS SLA Plastikni tezkor prototiplash

    SLS Texnologiyasi Texnik tamoyil: SLS (Selective Laser Sintering). Texnik tarkibida hosil bo'lgan qismning ustki yuzasida chang materiallari qatlami yotqizish uchun chang qatlamidan foydalaniladi va uni changning sinterlanish nuqtasi ostidagi haroratga qizdiradi va nazorat qilish tizimi lazerni nazorat qiladi.